top of page
Men in a Meeting
לוגו

גלסנר - שגיא יוגב , מיזם משותף , בבעלות משותפת של קבוצת מגדל 

ברכותינו 
על הצטרפותך לחברה

מצורף טופס "אישור לצפייה חד פעמית במסלקה הפנסיונית" + ביטוחי פרט  בו נדרשת חתימתך. 

(יש לאמת את פרטיך באמצעות תאריך הנפקת תז )

 

לאחר כל החתימות נשלחת הודעה אוטומטית אלינו שהמסמך נחתם בהצלחה.

כאשר הטפסים יחתמו אנו נעביר בקשה לקבלת מידע למסלקה הפנסיונית + בקשת מידע לביטוחי פרט בחברות הביטוח כך אנו נקבל את כל המידע הנחוץ לך ונכין אותו לקראת פגישתנו תהליך זה של איסוף החומר לוקח כשבוע.

יומן לתיאום פגישה

תאריך הפגישה צריך להיות בהפרש של 7 ימים לפחות , ממועד החתימה על המסמכים

בנוסף בחברתך קיימת הטבה

כיסוי זמני ללא עלות של ביטוח חיים וא.כ.ע לעובד חדש

עד לפגישה עם סוכן פנסיוני .

bottom of page