top of page

שאלות נפוצות

באו וננסה לפזר את העננים מעל כמה שאלות נפוצות שאני רואים שחוזרות באופן תדיר 

אנשים מרימים יד

? מתי קרן השתלמות נזילה

לאחר 6 שנים מיום הפתיחה קרן השתלמות מקבלת מעמד נזיל 

? האם אני אשלם מס כאשר אפדה רקרן השתלמות

בפדיון קרן השתלמות יש מס רק בפדיון שלא לפי חוק או בהפרשות עבר לקרן זו מעל מדרגות המס 

? " מה אומר " איזון אקטוארי

בקרן פנסיה ישנו מנגנון איזון הדדי בו כל החברים "מבטחים " אחד את השני מנגנון זה  מונע הפסדים של הקרן בשל הוצאות יתר על מקרים כגון מוות , נכות , והפסדי השקעות בזיקנה

Please reload

bottom of page