על מנת שנוכל להיפגש בנוגע לתיק הפנסיוני שלך עליך לבצע הליך אימות מול המסלקה הפנסיונית באמצעות כרטיס אשראי שעל שמך.  

לידיעתך, מתן פרטי כרטיס האשראי באתר אינו כרוך בתשלום והינו לצורך זיהוי בלבד.

בנוסף עליך לחתום על נספח א

"הרשאה חד פעמית לייפוי כוח בעל רישיון" (הרשאה זו לא תשנה סוכן )

במידה ורצונך בבדיקת ביטוחי פרט כגון ביטוח חיים , בריאות , תאונות , מחלות קשות, יש לחתום על נספח ב' הרשאה לקבלת מידע אודות ביטוחי פרט .

הכנה לפגישה ראשונה

0737877732

0737417414

  • facebook

©2017 BY GLASSNER