הכנה לפגישה

על מנת שנוכל לבצע פגישה בצורה היעילה ביותר נבקש לבצע הכנה מוקדמת

נספח א-הרשאה חד פעמית לייפוי כוח בעל רישיון. (הרשאה זו לא תשנה סוכן )

אישור לקבלת מידע על פוליסות פנסיוניות כגון קרן פנסיה ביטוח מנהלים קופת גמל וקרנות השתלמות מהמסלקה הפנסיונית 

נספח ה-הרשאת שימוש פרטנית לשימוש בהר הביטוח.

אישור לקבלת מידע על ביטוחי פרט כגון ביטוח חיים , בריאות , תאונות , מחלות קשות מאתר הר הביטוח

לאחר החתימה נעביר בקשה לקבלת מידע למסלקה הפנסיונית להר הביטוח ולחברות הביטוח כך נקבל את כל המידע הנחוץ לך ונכין אותו לקראת פגישתנו