top of page
Men in a Meeting

ברכותינו 
על הצטרפותך לחברה

על מנת שנוכל לבצע פגישה פנסיונית בצורה היעילה ביותר נבקש לבצע הכנה מוקדמת, לשם כך נבקש תהליך הזדהות קצר וחתימה על אישור לבדיקת מסלקה וביטוחי פרט

מצורף קישור לחתימתך 

לאחר החתימה נעביר בקשה לקבלת מידע למסלקה הפנסיונית ולחברות הביטוח, כך אנו נקבל  את כל המידע הנחוץ לך ונכין אותו לקראת פגישתנו.

תהליך זה של איסוף החומר לוקח כשבוע אז מומלץ להתחיל בהקדם !

בנוסף בחברתך קיימת הטבה של כיסוי זמני ללא עלות לעובד  של ביטוח חיים וא.כ.ע  עד לפגישה עם סוכן פנסיוני .

bottom of page