top of page

פגישת שרות שנתית

  • שע
  • ללא עלות ללקוח
  • ZOOM

תיאור השירות

חשוב למלא לפחות כשבוע לפני הפגישה נספח א לאישור צפייה חד פעמית במסלקה הפנסיונית ( קיים בדף הכנה לפגישה )


פרטי איש הקשר

0737877732

alon@glass-ins.com

ביאליק 3, חיפה, Israel


bottom of page