top of page

מדד פנדינג 2021

ביום 8 בפברואר 2022 פרסם הממונה את מדד הפנדינג לשנת 2021.


מטרתו לשקף את קצב קליטת כספי הפנסיה של הציבור על ידי הגופים המוסדיים השונים מרגע

הפקדתם על ידי המעסיק או העצמאי ועד לרגע שיוך הכספים לחשבון העובד.

המדד בוחן את ההתנהלות השוטפת של הגופים המוסדיים בהליכי קליטת הכספים בלבד.


מצב פרטי הקופות


קופות גמל :

קרנות פנסיה :

קרנות השתלמות :

ביטוח מנהלים :

דאגו לשקלל את המידע בבחירת הקופה שלכם לקבלת קופה עם שירות וטיפול טובים יותר.

Comments


bottom of page