top of page

מהי תקופת אכשרה ולמה חשוב לשים לב לסעיף זה?


מהי תקופת אכשרה? מדוע חשוב לשים לב לסעיף זה?

במקרים רבים בהם פונים אליי לקוחות לבדיקת התיק הביטוחי שלהם נושא מסויים חוזר ועולה והוא תקופת אכשרה.

מהי בעצם תקופת אכשרה?

תקופה זו היא פרק הזמן בו אנו לא נהיה "מכוסים" עבור מקרה ביטוח, לאחר שרכשנו את הביטוח. כלומר אם במהלך תקופה זו התרחש "אירוע ביטוחי" כגון תאונה או מחלה לא נהיה זכאים לתבוע בגין ארוע זה.

לכל כיסוי ביטוחי תקופת אכשרה שונה, יש ביטוחים שלהם אין תקופת אכשרה כלל (כלומר, עם קרות מקרה הביטוח מקבלים מיידית את הכסף), יש מקרים של 3 חודשי אכשרה, יש כאלה של 9 חודשים או שנה כגון הריון ולידה.

גם בקרנות הפנסיה יש תקופת אכשרה של 5 שנים (לאירועים לפני ההצטרפות במקרה זה).

בבואכם לרכוש כיסוי ביטוחי (כל כיסוי באשר הוא - אמבולטורי, רפואה משלימה, תאונות קשות וכו') שימו לב לסעיף זה, ואם לא ברור תשאלו. מאוד חשוב להבין את המשמעות.

אדגים בקצרה - עבור החזר על בדיקות הריון יש תקופת אכשרה של 9 חודשים, יש חברות ביטוח שמגדירות תקופת אכשרה של 9 חודשים עד הכניסה להריון ויש כאלה המגדירות תקופה של 9 חודשים עד היעוץ או הבדיקה הקשורה להריון שרוצים החזר עבורה.

הגדרה זו הופכת למשמעותית מאוד כשרוצים לקבל החזר על הבדיקות השונות בזמן ההריון.

כמובן יש להבדיל בין תקופת אכשרה לתקופת המתנה

תקופת המתנה היא תקופה רצופה המתחילה לאחר קרות מקרה הביטוח ואשר בגינה המבוטח זכאי לפיצוי אך ורק לאחר שהיא מסתיימת.

לרוב נמצא הגדרה זו בפוליסות פיצוי לפי פרקי זמן כגון אבדן כושר עבודה, ביטוחי הסיעוד, תאונות האישיות ונכות מקרן הפנסיה.

פעמים רבות ניתן להתאים את תקופת ההמתנה בשינוי הפרמיה מול חברת הביטוח , כך ניתן להשתמש בכיסוי בהתאם לצורך האישי שלנו.

רק בריאות​​

bottom of page