top of page

איך לבחור קרן פנסיה

רבים בוחרים קרן פנסיה לפי דמי הניהול, אך יש גורמים רבים שיש להתחשב בהם לפני אז בואו נתחיל מההתחלה.

אני עובד חדש שמגיע למקום עבודה ואין לי הסדר פנסיוני קיים מה​ן​ האפשרויות ​העומדות בפניי?

יש כמה שאלות שאני צריך לשאול את עצמי ואת הקופה לפני כדי ​לוודא שהקרן המסוימת תענה על הצרכים שלי.

בעיות בריאות

לרוב,​ למעסיקים גדולים יש קרן אחת או יותר בה ניתן להצטרף ללא הצהרת בריאות​. בצורה זו אוכל לבטח את עצמי בביטוח נכות ושארים ללא החרגה על מצב בריאותי קיים. ​יש ל​שים לב​ ש​למרות הקבלה לביטוח יש עדיין תקופת א​כשרה של 5 שנים למצב קיים

צרכים מיוחדים

​יש קרנות פנסיה עם מסלולים ייעודיים למצבים מיוחדים קיימים. ​

לדוגמה, לרוב נקבל כיסוי שארים לילדים עד גיל 21 אך מה אם יש לי ילד בעל צרכים מיוחדים שהרי שבמקרים רבים הוא יהיה תלוי בפרנסתנו לכל ימי חייו ,יש קרנות פנסיה בהן יש אפשרויות להערכת פנסיית השארים מעבר לגיל 21 כך שנקבל הגנה מיוחדת שמתאימה לצורך שלנו

כיסוי ביטוחי

קרן פנסיה מגיעה במספר חבילות ביטוח קבועות מראש אבל אצל כל קרן החישוב לקבלת כיסוי נכות ושארים קצת שונה. כך

​יוצא שאדם מסוים בשתי קרנות שונות באותו מסלול ביטוח ואותו השכר יקבל כיסוי קטן או גדול יותר.

דוגמה נוספת קשורה לגיל הכניסה לקרן , יש קרנות שיתנו כיסוי ביטוחי מוקטן בכניסה מעל גיל מסוים ואז נצטרך לשלם יותר לכיסוי הביטוחים רק בכדי להגדיל את אחוזי הכיסוי לרמה המתאימה לנו​.

מגוון מסלולי השקעה

יש כאלו עם שלושה מסלולים ויש כאלו עם מגוון רחב של מסלולי השקעה, יש בינינו כאלו שאוהבים לשנות ולהיות אקטיביים במהלך הזמן וכנראה שקרנות בעלות מסלולים רבים יתאימו להם יותר .

גודל

קרנות פנסיה הן​ ביסודן​ קופת גמל שהיא קופה לביטוח הדדי, כלומר לצורך קניית הכיסוי הביטוחים נפריש כל חודש מתשלום התגמולים סכום מסוים סכום זה נועד כדי לשלם לכל מי שהקרן קבעה שהוא זכאי לתשלום תגמולי ביטוח לדוגמא נכות או שארים, אך אם הכספים לא מספיקים יחזרו לכל חברי הקרן וביקשו תשלום נוסף כאחוזים מהחיסכון שלנו כאן לגודל יש משמעות ,כלומר ככל שהקרן תהיה גדולה​ יותר כך יותר סביר שת​היה יציבה יותר​, אבל מצד שני יש גם קרנות קטנות ששם אין הרבה אנשים מבוגרים ולכן המנגנון האקטוארי עדיין לא הבשיל יכול להיות ששם נוכל לקבל כמה שנים טובות של איזונים אקטואריים שיכול להיות ויתנו לנו אפילו החזרים בגין עודפים.

תשואות

כמובן שתשואת עבר לא מעידות על העתיד, אך אם נצליח לבחור ב​קרן או ב​מסלול שייתן לנו תשואות טובות שם נוכל להגדיל את הקצבה שלנו באופן משמעותי. ואולי גורם זה אף החשוב ביותר לקצבה שלנו .נוכל להשוות את תשואות העבר באתר הממשלתי פנסיה נט .

שרות

החיסכון הפנסיוני הוא לטווח ארוך במהלך השנים תזדקקו לשרותים שונים מהחברה שבה בחרתם לנהל את החיסכון שלכם, בדקו ששרות החברה זמין ,אדיב, מקצועי , העזרו גם מדד החיסכון הפנסיוני של אתר משרד האוצר .

bottom of page