top of page

הפחתה של תקרת דמי הניהול לאוכלוסיית המבוטחים המשתכרים 5,300 שקל לחודש ומטה


יו"ר ההסתדרות ויו"ר קבוצת מנורה מבטחים, המשמש גם כיו"ר מנורה מבטחים פנסיה וגמל חתמו הבוקר 24.6.2018(א') על הסכם הבנות, אשר יפחית את תקרת דמי הניהול בפנסיה, לעובדים בעלי שכר נמוך. ההסכם יוריד את גובה דמי הניהול המקסימליים לעובדים , בכל היקפי המשרה

מ-6% מההפקדות ו-0.5% מהצבירה

ל-3% מההפקדות ו-0.25% מהצבירה.

משמעות המהלך היא הגדלה דרמטית בחיסכון הפנסיוני שלו זכאים העובדים בהגיעם לגיל הפרישה.

לצד יו"ר ההסתדרות ויו"ר קבוצת מנורה מבטחים, בטקס חתימת ההסכם, שנערך לפני זמן קצר בבית מנורה מבטחים, נכחו שותפים נוספים לגיבוש ההבנות, בהם: מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל, גיא קריגר, ראש אגף הפנסיה הביטוח ושוק ההון בהסתדרות, עו"ד מאיה פרי-אלתרמן, ובכירים נוספים.

ההסכם התקדימי, ראשון מסוגו בענף הפנסיה והביטוח, נועד לפתור כשל שוק באשר לעובדים מוחלשים אשר משלמים דמי ניהול גבוהים בפנסיה ולא נהנים ממגמת ההפחתה בגובה דמי הניהול הקיימת בשוק. המציאות הקיימת בפועל היא שדווקא העובדים ברמות השכר הנמוכות, המשתייכים לרוב לקבוצות בעלות כושר מיקוח נמוך, נמנים ברוב המקרים על מבוטחים הנדרשים לשלם את דמי הניהול המקסימליים.

בזכות הסכם ההבנות החדש שהושג בין ההסתדרות לבין מנורה מבטחים, החברה המנהלת הגדולה ביותר בישראל למוצרי פנסיה וגמל, סוכם על מהלך שיוריד באחת את גובה דמי הניהול לעשרות אלפי עמיתים, המשתכרים עד שכר המינימום, בין אם מדובר בעובדים בשכר חודשי, שעתי או יומי.

על פי ההבנות, מנורה מבטחים תחיל על כלל החוסכים שמשתכרים שווה לשכר המינימום או נמוך ממנו, את גובה דמי הניהול כבר החל מחודש ספטמבר הקרוב. המהלך יתבצע באופן אוטומטי וללא כל צורך בבקשה מצד המבוטח. במקביל לכך, החברה תעביר לערוצי ההפצה להחיל את ההסדר המיטיב גם על כל מצטרף חדש למנורה מבטחים פנסיה וגמל ששכר העבודה שלו שווה לשכר המינימום או נמוך ממנו.

הורדת דמי הניהול תביא כאמור להגדלת הקצבה שלה זכאי העובד בעד תוספת של 10%.

מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, גיא קריגר, ציין כי

כגוף הפנסיה והגמל הגדול בישראל יש לנו חובה ואחריות גדולה כלפי לקוחותינו ותפקידנו ליזום מהלכים ולהיות קשובים לצרכי העמיתים. נענינו בחיוב לפניה של יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן להוזלת דמי הניהול לעובדים בעלי שכר נמוך וזאת בהחלט בשורה כלכלית חשובה עבורם, אשר תגדיל את החיסכון והקצבה הצפויה להם בגיל הפרישה

bottom of page