top of page

פגישת שרות zoom

  • 30 דקות
  • ללא עלות ללקוח
  • Skype

תיאור השירות

חשוב לדאוג להעביר לפחות כ שבוע לפני הפגישה נספח א + ב +ה חתומים לאיסוף חומר : המסלקה הפנסיונית הר הביטוח חברות הביטוח


פרטי איש הקשר

0737877732

alon@glass-ins.com

ביאליק 3, חיפה, Israel


bottom of page