top of page

ברוכים הבאים לאזור מעסיקים 

כניסה למעסיקים רשומים 

 ?לא נרשמת לאתר מעסיקים
עליך לפנות לצוות המטפל ולבקש טופס בקשה לפתיחת הרשאות

TEL:0737877732

bottom of page