מאמרים נבחרים

Please reload

ארכיון

Please reload

August 10, 2020

בהוראת השעה נקבע כי בתקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021  ,עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים גם עם עדיין לא הגיע ותק הקרן ל 6 שנים בתנאים הבאים:

*סך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד...

July 13, 2020

לפי צו הרחבה לפנסיה חובה ,מועד תחילת ההפקדות* הוא מיד בתום 6חודשים מתחילת העבודה.
 *עובד חדש שמבוטח בביטוח פנסיוני, המועד הוא החל מהיום הראשון לעבודתו והן יתבצעו לאחר 3חודשי
עבודה או בתום שנת המס (לפי המוקדם ), רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.


 *עובד שלא היה מ...

May 25, 2020

במסגרת תיקון 190 לפקודה נקבע שבעלי שליטה בחברה יוכלו למשוך  פנסיה תקציבית מהחברה אשר בבעלותם

 

סעיף (9)32לפקודה מאפשר קבלת פנסיה זו


במשך שנים בעלי שליטה בחברות לא יכלו להפקיד לעצמם לטובת חסכון פנסיוני
ההוצאה היחידה שהותרה לחברה הייתה רק בגין מרכיב הפיצויים.
כ...

March 31, 2020

האם המצב בשוק ההון יכול להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלי (קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים
וקרנות השתלמות)

 

המצב בשוק ההון יכול אמנם להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלך, אך החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון ארוך
טווח הנצבר על פני עשרות שנים. החיסכון נמדד לאורך תקופות ארוכות, ול...

September 5, 2019

לאחר המכרז השני במספר של משרד האוצר , לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל נבחרו הקרנות

 קרן הפנסיה אלטשולר שחם  - קרן פנסיה מקיפה

קרן הפנסיה הלמן אלדובי - קרן פנסיה מקיפה

קרן הפנסיה איילון מיטב -קרן  פנסיה מקיפה

קרן הפנסיה פסגות -  קרן פנסיה מקיפה

בהתאם לקבוע בחוזר, במהלך התקופה...

June 25, 2018

יו"ר ההסתדרות ויו"ר קבוצת מנורה מבטחים, המשמש גם כיו"ר מנורה מבטחים פנסיה וגמל חתמו הבוקר 24.6.2018(א') על הסכם הבנות, אשר יפחית את תקרת דמי הניהול בפנסיה, לעובדים בעלי שכר נמוך. ההסכם יוריד את גובה דמי הניהול המקסימליים לעובדים, בכל היקפי המשרה

מ-6% מההפקדות ו-0.5% מהצ...

August 23, 2017

בעת עזיבה מעבודה ישנם מספר תהליכים חשובים שיש להתייחס אליהם בכובד ראש :

1. כספי הפיצויים

2. שמירה על הכיסויים הביטוחיים ועל רצף הזכויות הפנסיוניות

פיצויים וטופס 161א'

בסיום העסקתך המעסיק יגיש לך טופס 161 " הודעת מעביד על פרישה של עובד ", טופס זה מפרט את יתרות כספי הפיצויים...

August 21, 2017

מהי תקופת אכשרה? מדוע חשוב לשים לב לסעיף זה?

במקרים רבים בהם פונים אליי לקוחות לבדיקת התיק הביטוחי שלהם נושא מסויים חוזר ועולה והוא תקופת אכשרה.

מהי בעצם תקופת אכשרה?

תקופה זו היא פרק הזמן בו אנו לא נהיה "מכוסים" עבור מקרה ביטוח, לאחר שרכשנו את הביטוח. כלומר אם במהלך תקופ...

רבים בוחרים קרן פנסיה לפי דמי הניהול, אך יש גורמים רבים שיש להתחשב בהם לפני אז בואו נתחיל מההתחלה.

אני עובד חדש שמגיע למקום עבודה ואין לי הסדר פנסיוני קיים  מה​ן​ האפשרויות ​העומדות בפניי?

יש כמה שאלות שאני צריך לשאול את עצמי ואת הקופה לפני כדי ​לוודא שהקרן המסוימת...

רפורמות 2016

קרן פנסיה ברירת מחדל

דמי ניהול​ הם עמלה שמשולמת לגוף שמנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם. לגובה העמלה הנגבית יש השפעה ישירה על גובה קצבת הפנסיה לאחר הפרישה, ולכן כדאי להשיג דמי ניהול נמוכים ככל שניתן. על מנת להוזיל את דמי הניהול, רשות שוק ההון בחרה שתי קרנות פנסי...

Please reload

0737877732

0737417414

  • facebook

©2017 BY GLASSNER