מאמרים נבחרים

ארכיון

קרנות פנסיה ברירת מחדל

לאחר המכרז השני במספר של משרד האוצר , לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל נבחרו הקרנות קרן הפנסיה אלטשולר שחם - קרן פנסיה מקיפה קרן הפנסיה הלמן אלדובי - קרן פנסיה מקיפה קרן הפנסיה איילון מיטב -קרן פנסיה מקיפה קרן הפנסיה פסגות - קרן פנסיה מקיפה בהתאם לקבוע בחוזר, במהלך התקופה האמורה, מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל, יהיה חייב להפקיד כספים לאחת מארבע קרנות החל מיום 1 בנובמבר 2018 ועד ליום 31 באוקטובר 2021 שיעורי דמי הניהול, מהיתרה הצבורה ומההפקדות, שתגבה חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 0.1% מהצבירה 1.49% מההפקדות שיעורי דמי הניהול, מהיתרה הצבורה ומהפקדות, שתגבה חברת הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ 0.1% מהצבירה 1.49% מההפקדות שיעורי דמי הניהול, מה

0737877732

0737417414

  • facebook

©2017 BY GLASSNER