מאמרים נבחרים

ארכיון

השלכות מגיפת הקורונה: שאלות ותשובות בתחומי הביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות

האם המצב בשוק ההון יכול להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלי (קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות) המצב בשוק ההון יכול אמנם להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלך, אך החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח הנצבר על פני עשרות שנים. החיסכון נמדד לאורך תקופות ארוכות, ולכן השפעתן של תנודות חדות בשוק ההון בתקופה קצרה אינה מעידה בהכרח על ההשפעה ארוכת הטווח על החיסכון. לצורך החלטה לגבי החיסכון יש להביא בחשבון שיקולים שונים, ובהם בין היתר אופק ההשקעה שלך והקרבה שלך לגיל הפרישה. רצוי בכל מקרה להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך ובעל רישיון, ולא מומלץ לקבל החלטות שהשפעתן על עתידך מוכרעת על סמך ירידות או עליות חדות בשוק ההון בטווח הקצר .מדוע מושקעים כספי החיסכון שלי בבורסה החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון ל

0737877732

0737417414

  • facebook

©2017 BY GLASSNER