מאמרים נבחרים

ארכיון

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

במסגרת תיקון 190 לפקודה נקבע שבעלי שליטה בחברה יוכלו למשוך פנסיה תקציבית מהחברה אשר בבעלותם סעיף (9)32לפקודה מאפשר קבלת פנסיה זו במשך שנים בעלי שליטה בחברות לא יכלו להפקיד לעצמם לטובת חסכון פנסיוני ההוצאה היחידה שהותרה לחברה הייתה רק בגין מרכיב הפיצויים. כתוצאה מכך הגיעו בעלי שליטה לגיל פרישה עם חסכונות מסוגים שונים אבל ללא פנסיה חודשית הסעיף הנ"ל, מאפשר להם לקבל פנסיה חודשית ישירות מהחברה בה עבדו ובכך לאזן את המצב שתואר לעיל :התנאים למשיכת הפנסיה הסעיף מחייב פרישה מוחלטת וסיום יחסי עובד – מעביד בחברה בעלי השליטה יכולים להישאר בעלי מניות אך ללא פעילות בחברה תשלום הקצבה מדובר בקצבה לכל דבר ועניין. קצבה זו חייבת במס לפי מדרגות המס הרגילות ונחשבת כהכנסה מיגיעה אישית החוק נותן פטור על קצ

0737877732

0737417414

  • facebook

©2017 BY GLASSNER