מאמרים נבחרים

ארכיון

הנחיות למשיכת כספים מקרן השתלמות - הוראת שעה ( COVID-19 )

בהוראת השעה נקבע כי בתקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021 ,עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים גם עם עדיין לא הגיע ותק הקרן ל 6 שנים בתנאים הבאים: *סך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על 7500 ש"ח לחודש את סכום יהיה ניתן למשוך מידי חודש עד לפברואר 2021 כך שיהיה בין 45000 שח ל 52,500 (תלוי בתרגום של הקרן להוראת שעה ) *במהלך התקופה שמיום 1 במרס 2020 ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום. * ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, ממשכורת, מעסק או משלח יד, מיום (1 במרס 2020 ועד תום החוד

0737877732

0737417414

  • facebook

©2017 BY GLASSNER